Zorgtrajecten

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Het zorgtraject gaat van start na het ondertekenen van een zorgtrajectcontract door de patiënt, de huisarts en de specialist. Vanaf dat moment berust het zorgtraject op de samenwerking tussen uzelf, uw huisarts en uw specialist.

De multidisciplinaire samenwerking met de diabeteseducator, diëtiste en podoloog zal de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbeteren.


Er is een zorgtraject voorzien voor bepaalde patiënten met diabetes type 2 en voor bepaalde patiënten met chronische nierinsufficiëntie:


  -Diabetes

  -Chronische nierinsufficiëntie


Voor meer informatie over deze zorgtrajectenkan u terecht bij de zorgtrajectpromotoren, of op de website van de zorgtrajectenHet zorgtraject in beeld?


In de kortfilmps hieronder wordt een duidelijk beeld geschetst van wat het zorgtraject is, welke stappen genomen moeten worden en de rol en de samenwerking tussen de zorgverleners.

Deze kortfilmps zijn een initiatief van de zorgtrajectpromotoren van LMN Het Pajottenland en LMN Halle en omgeving een kortfilm.
    ZORGTRAJECTEN