Voortraject diabetes

'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject'

Wat is het doel van het 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject'

Het voortraject wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om patiënten die niet opgenomen zijn in een Zorgtraject of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum voor zelfregulatie van diabetes (overeenkomst "zelfregulatie van diabetes" gesloten met de ziekenhuizen).


Wie mag het 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject' aanvragen ?

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.


Wat moet de huisarts doen?

De huisarts/huisartspraktijk moet:

•de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren

•de klinische en biologische gegevens van de patiënt in het dossier registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol

•doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de evidence based (EBM) aanbevelingen voor goede praktijkvoering

•de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.


Wat gebeurt er met de terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen?

De patiënten met een ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.

Het gaat om de verstrekking: individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): max. 2 per jaar.

Het gaat om de verstrekking: individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.

Regelgeving 1/05/2018

De patiënt krijg toegang tot terugbetaalde educatieverstrekkingen op voorwaarde dat hij

  • een verstrekking 102852 "opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject" heeft
  • behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:
  • leeftijd 15-69 jaar

EN

  • cardiovasculair risico (BMI > 30 en/of arteriële hypertensie)
  • voorschrift van de huisarts heeft


De patiënt heeft recht op 4 educatieverstrekkingen per kalenderjaar. De educatie kan individueel, in groep of in combinatie van beide, steeds op voorschrift van de huisarts.

Naargelang de noden van de patiënt, kunnen verschillende zorgverleners educatie verlenen:

  • diabeteseducatoren: informatie voer de ziekte en levensstijl (individueel of in groep)
  • diëtisten: educatie diëtetiek (individueel of in groep)
  • apothekers: aansporen tot therapietrouw (individueel of in groep)
  • verpleegkundigen: opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning (individueel aan huis bij de patiënt)
  • kinesitherapeuten: aansporen tot lichaamsbeweging (in groep)


Een individuele zitting duurt 30 min, een groepszitting duurt 2 uur voor maximum 10 personen. Tijdens dezelfde dag kan de patiënt maximum 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen.

De educatieverstrekkingen worden volledig terugbetaald en de derdebetalersregeling kan worden toegepast.

Educatieverstrekkingen mogen niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen aangerekend worden. De groepszittingen mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging.


Na iedere individuele zitting dient er een beknopt verslag te worden opgemaakt voor de voorschrijvende arts.

Voor elke patiënt dient er een dossier te worden bijgehouden met betrekking tot de diabeteseducatie, waarin alle gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educateie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend.