ICT ondersteuning


ICT-ondersteuning via éénlijn.be


Eénlijn.be is een gratis project voor alle eerstelijnszorgverstrekkersSpoor 1

De algemene multidisciplinaire e-Gezonheidsdiensten richten zich op huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen en diensten voor gezinszorg (alle eerstelijnszorgverstrekkers).


Interesse om een algemene e-Gezondheid verkenningstocht te volgen (spoor 1) ?

Klik hier of contacteer ons via secretariaat@lmnwk.beSpoor 2

Huisartsen en apothekers kunnen in een vervolgsessie leren hoe alle e-Gezondheidsdiensten werken in de verschillende software-pakketten. De evoluties hiervan bij andere zorgberoepen wordt nauwkeurig door éénlijn.be opgevolgd, zodat zij op een later tijdstip ook praktische sessies kunnen aanbieden.


Interesse om een e-Gezondheidssessie te volgen in uw eigen softwarepakket via een monodisciplinaire  groepsles ? Klik hier of contacteer ons via secretariaat@lmnwk.be


Interesse om een e-Gezondheidssessie te volgen in uw eigen softwarepakket via een online les in uw eigen praktijk ? Klik hier of contacteer ons via secretariaat@lmnwk.be