- Obesitas


PILOOTPROJECT OBESITAS


Onderstaande tabel geeft een inschatting van de ernst bij obesitas volgens het Edmonton Obesity Staging System (EOSS). De EOSS-stadiëring zou mortaliteit voorspellen en is dus een belangrijk hulpmiddel.