- Educatie vóór het zorgtraject


PILOOTPROJECT LMNWK


"EDUCATIE VOOR HET ZORGTRAJECT"Wat?

 • Huisartsen kunnen patiënten die IN AANMERKING komen voor een zorgtraject,

reeds vóór het zorgtraject verwijzen naar een diabeteseducator.

 • LMN vergoedt de educator voor max. 2 educatiesessies van 45 minuten, ongeacht de patiënt in een zorgtraject stapt of niet.
 • LMN Het Klaverblad en LMN West- Limburg startte dit pilootproject op 1 maart 2014.


Doel?

     Snellere en efficiëntere inschakeling van de educator in het zorgtrajectproces om de huisarts:

 • extra te ondersteunen bij de motivering van de patiënt tot levensstijlveranderingen
 • te ondersteunen bij opstart van een zorgtraject: minder administratie en vlotte educatie


Inclusiecriteria patiënten? 

 • IN AANMERKING KOMEN VOOR een zorgtraject diabetes type 2: aan 1 van volgende criteria voldoen:
 • dagelijks 1 of 2 injecties insuline of incretinemimetica
 • max. OAD waarbij insuline overwogen wordt


Voordelen voor de patiënt?

 • EDUCATIE voorafgaand aan het zorgtraject diabetes type 2.
 • KOSTELOZE HULP bij de opstart van een zorgtraject .
 • Eerste kennismaking met de meerwaarde van een educator.


Praktisch:


Stap 1

De huisarts verwijst naar de educator via verwijsbrief met vermelding ‘educatie voor het zorgtraject’. De educatoren werkzaam in LMN West-LImburg en Het Klaverblad zijn op de hoogte van dit project.


Stap 2

De patiënt heeft recht op max. 2 sessies van elk 45 minuten: de educator start met eerste sessie van 45 minuten die - waar nodig - gevolgd wordt door een tweede sessie op een andere dag.

De patiënt - die bereid is in een zorgtraject te stappen - ondertekent het contract bij de educator, die hem verwijst naar de huisarts.

De educator bezorgt aan de huisarts een bondig verslag van de sessies en aan het LMN de rekening. 


Stap 3

De huisarts tekent het zorgtrajectcontract bij het eerstvolgende consult en verwijst patiënt naar de endocrinoloog. Eens het zorgtraject is goedgekeurd, kan de huisarts alle nodige voorschriften in orde maken: educatie binnen het zorgtraject, glucometer, zelfzorgmateriaal.


Stap 4

De tweede optionele sessie kan ook gebruikt worden voor alle verdere administratieve zaken samen met de patiënt in de periode VOOR de officiële start van het zorgtraject.Belangrijke documenten pilootproject "educatie voor het zorgtraject"