Chronische nierinsufficiëntie


ZORGTRAJECT CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE


U komt in aanmerking voor een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie indien u voldoet aan één van de volgende medische voorwaarden:


 • u bent in staat tot ambulante follow-up
 • u bent niet in dialyse en heeft geen niertransplantatie ondergaan
 • bij een proteïnurie van meer dan 1g/dag, twee keer bepaald door middel van een urineonderzoek na ten minste 3 maanden
 • vanaf een ernstig stadium (GFR<45ml/min/1,73m²), twee keer bepaald door middel van een bloedanalyse na ten minste 3 maanden volgens de vereenvoudigde MDRD-formule


Andere voorwaarden

 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U hebt een globaal medisch dossier of GMD bij uw huisarts
 • U ondertekent een zorgtrajectcontract naar aanleiding van een raadpleging bij huisarts én specialist
 • U hebt jaarlijks minstens twee contacten - raadpleging of huisbezoek - bij uw huisarts
 • U hebt jaarlijks minstens één consultatie bij een specialist die een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie kan ondertekenen.

Startte u als patiënt hemodialyse tijdens uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, komt het forfait hemodialyse in aanmerking als consultatie bij de specialist.


Voordelen voor u als patiënt:

 • De raadpleging bij de huisarts en de nefroloog worden volledig terugbetaald door uw zorgverzekeraar tijdens de duur van het zorgtraject
 • U krijgt recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter
 • De huisarts schrijft een bloeddrukmeter voor met de melding “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie” of “ZTN”, zonder noodzakelijk een merknaam te vernoemen. U kan uw bloeddrukmeter verkrijgen via de apotheek, de thuiszorgwinkel van het ziekenfonds of de patiëntenvereniging
 • U hebt op consultaties van minimum 30 minuten bij een erkend diëtist
 • Uw aantal consultaties hangt af van de ernst van de nierinsufficiëntie, gemeten aan de hand van de GFR
 • 2 consultaties per jaar voor stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2)
 • 3 consultaties per jaar voor stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m2)
 • 4 consultaties per jaar voor stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m2).

De huisarts vermeldt op zijn voorschrift voor diëtetiek dat u als patiënt een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie heeft.

De waarden van de GFR moeten zich in het Globaal Medisch Dossier bij uw huisarts bevinden.

U betaalt als patient enkel remgeld voor deze consultaties.