Diabeteseducatie & zelfzorgmateriaal

DIABETESEDUCATIE & ZELFZORGMATERIAAL


Diabeteseducatie

Educatie is het geven van informatie en inzicht in de ziekte, in voedingsaspecten, in consequenties voor de verdere levensverwachting en het motiveren tot levensstijlaanpassingen.

Bij een opstart met insuline komen daar technische aspecten bij rond zelfcontrole en insuline-injecties.


Regelgeving vanaf 1/05/2018


De 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie + verplichte educatie in kritische situaties worden afgeschaft.


Elke patiënt heeft recht op 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar. Minstens één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren.

Elke patiënt heeft recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat minstens één van de eerste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven. Deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de eerste reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.

Dit geldt voor elke patiënt ongeacht hij/zij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesconventie of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen.


Het volgen van diabeteseducatie is niet meer verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

In kritische momenten blijft educatie noodzakelijk:

  • bij start van insuline of een GLP-1-agonist (incretinemimeticum)
  • bij overgang van 1 naar 2 injecties insuline
  • bij onvoldoende bereiken van de streefwaarden


De verstrekkingen diabeteseducatie kunnen thuis, in een praktijkruimte of in groep gebeuren en moet nog steeds worden gegeven door specifiek opgeleide educatoren.


Na iedere individuele zitting dient er een beknopt verslag te worden opgemaakt voor de voorschrijvende arts.

Voor elke patiënt dient er een dossier te worden bijgehouden met betrekking tot de diabeteseducatie, waarin alle gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educateie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend.


Overgangsmaatregelen

In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en extra educatie). Diabeteseducatoren kunnen deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving geven ten laatste 31/12/2018.


Zelfzorgmateriaal 

Regelgeving van 01/05/2018

De huisarts kan aan een patiënt met een Zorgtraject diabetes een glucometer, lancetten en glycemiestrookjes voorschrijven op voorwaarde dat de patiënt een behandeling met insuline of een GLP-1-agonist (incretinemimeticum) heeft of begint. De patiënt kan een glucometer, lancetten en glycemiecontrolestrookjes met volledige terugbetaling krijgen bij de apotheek, thuiszorgwinkel of patiëntenvereniging wanneer hij aan voorwaarden voldoet.

Patiënten binnen het Zorgtraject die op maximale orale antidiabetica staan, hebben geen recht meer op zelfzorgmateriaal.


Deze voorwaarden zijn:

a) 1ste voorschrift glucometer + strookjes en lancetten voor een periode van 6 maanden (3x50 strookjes + 100 lancetten):

  • Patiënt heeft of begint een behandeling met insuline of een incretinemimeticum
  • Voorschrift van de huisarts met vermelding “zorgtraject diabetes” of “ZTD”

+ (steeds verplicht) formulier van diabeteseducator met vermelding dat de educatie gestart is en het gekozen type van glucometer


b) hernieuwing van voorschrift strookjes en lancetten voor periode van 6 maanden:

  • Patiënt heeft een behandeling met insuline of een incretinemimeticum
  • Voorschrift van huisarts met vermelding “Zorgtraject diabetes” of “ZTD”


c) hernieuwing van de glucometer, mogelijk na 3 jaar:

  • Patiënt heeft een behandeling met insuline of een incretinemimeticum
  • Voorschrift van de huisarts met vermelding "Zorgtraject diabetes" of "ZTD"

+ formulier van educator met gekozen type glucometer