Reorganisatie eerstelijnszorg

 

REORGANISATIE EERSTELIJNSZORG

 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, stelde op

16 februari 2017 de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voor:

 

De eerste lijn is de zorg waarmee u als burger doorgaans het eerst in contact komt:

uw huisarts, apotheker, thuisverpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker. De eerste lijn is met andere woorden uw toegang tot de zorg.

- De actoren van die toegang zullen de komende jaren veel beter samenwerken, waardoor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger beter hun weg vinden, beter geholpen worden en bij de zorg meer betrokken worden.

- De burger met een complexe zorgvraag zal zich omringd weten, niet door allerlei afzonderlijke zorgaanbieders, maar door een team met een zorgcoördinator, en zo nodig ook een externe casemanager.

 

De eerstelijnszorg in 10 nieuwigheden

  1. De eerste lijn is de beste verdediging van de persoon met een zorgnood.
  2. Doelstellinggerichte zorg: de persoon met een zorgnood bepaalt wat hij in zijn leven wil.
  3. De burger krijgt ook in de eerste lijn inspraak en het recht klacht in te dienen.
  4. Zorgcoördinator en casemanager.
  5. Gemeentelijk informatiepunt als een geïntegreerd, herkenbaar en breed onthaal.
  6. Zorgraad doet alle eerstelijnswerkers samenwerken.
  7. Regionale zone om expertise op te bouwen over o.m. palliatie, dementie, geestelijke gezondheid.
  8. Vlaams instituut voor de eerste lijn.
  9. Digitaal overleg en gegevensdeling.
  10. Mantelzorgplan.

 

Om hiertoe te komen, worden nu eerste stappen gezet naar een nieuw zorglandschap.

Als LMN worden we mee ingeschakeld om dit in goede banen te leiden.

Wilt u mee op de voet volgen: www.conferentie-eerstelijnszorg.be