Eerstelijnszone

 

Eerstelijnszones in Vlaanderen

 

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van de lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereeen.

 

Een eerstelijnszone is een:

 • geografisch afgebakend gebied;
 • gevormd door 1 of meerdere gemeenten;
 • aangestuurd voor een zorgraad.

 

In Vlaanderen zijn 60 eerstelijnszones goedgekeurd: voor onze regio is dat ELZ West-Limburg (Beringen, Ham, Leopoldsburg, Tessenderlo) en ELZ MidWestLim (Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Halen, Lummen).

 

ELZ West-Limburg en ELZ MidWestLim zijn momenteel aan de slag met het uitschrijven van de missie, visie en het plan van aanpak.

Meer informatie over de stand van zaken van ElZ West-Limburg en ELZ MidWestLim vind je terug op www.eerstelijnszone.be

 

PRIORITAIRE TAKEN

 

De zorgraad van een eerstelijnszone heeft heel wat taken. Vijf daarvan zijn prioritair:

 

1. Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;

2. Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;

3. Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;

4. Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO), voor wat betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;

5. Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart (www.desocialekaart.be)

 

SAMENWERKING TUSSEN ZORG, WELZIJN EN LOKALE BESTUREN

 

De "eerste lijn" zijn de lokale zorg- en hulpverleners die dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg - en welzijnsvragen. Voorbeelden zijn huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverpleegkundigen, psychologen, welzijnwerkers, … . Maar een eerstelijnszone wordt gevormd door alle partners uit het zorg - en welzijnslandschap.

 

De verplichte partners zijn:

 • Zorggebruikers en mantelzorgverenigingen
 • Medische en paramedische beroepen
 • Lokale besturen en OCMW's
 • Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • Diensten oppashulp
 • Lokale dienstencentra
 • Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en woonzorgactoren
 • Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
 • Centra Algemeen Welzijnswerk
 • Huizen van het kind
 • Actoren uit de Geestelijke Gezondheidszorg

 

De eerstelijnszone wordt aangestuurd door een zorgraad. Die is samengesteld uit vertegenwoordigers van minstens de verplichte partners. Naast deze verplichte partners kunnen dus ook andere partners aansluiten. De exacte richtlijnen kan je hier terugvinden.

 

DEEL VAN EEN HERVORMING

 

De eerstelijnszones passen in een grotere hervorming van de eerstelijnszorg. De hervorming streeft naar een betere afstemming van gezondheids- en welzijnszorg en optmale samenwerking tussen lokale overheden, zorg- en hulpverleners.