Beleid

Adviseren met deskundigheid

 

Waar wil de zorgverlener (huisarts, diëtiste) over 2 jaar staan en hoe wil hij dat bereiken?

 

Maak hiervoor een keuze uit:

 

 • Geef een algemeen gezondheidsadvies (zie “Actieve voedingsdriehoek”) gecombineerd met “caloriebewustzijn” en “bewegingsadvies”
 • Stel een individuele begeleiding door 1 zorgverlener voor door middel van een gecombineerde leefstijlinterventie (voedingsadvies, beweging, mental coaching)
 • Stel een multidisciplinaire individuele begeleiding voor met een eerstelijnsteam (huisarts, diëtist, psycholoog) Verwijzingen
 • Verwijs naar een Multidisciplinair groepsprogramma
 • Stel medicatie voor
 • Verwijs naar tweede lijn (obesitaskliniek, pediater)
 • Stel bariatrische heelkunde voor

 

 

 

Akkoord met doelstellingen

 

Wat willen zorgverlener en patiënt (en gezin) over 3 maanden samen bereiken?

 

Kies samen voor:

 • Concrete specifieke doelstellingen
 • Minimaal drie, waarvan minstens 1 handelt over “beweging”
 • Het concrete eet- en bewegingsgedrag, met inbegrip van de hieraan ten grondslag liggende antecedent en consequent determinerende fac¬toren en problemen, zijn de primaire focus van behandeling (i.p.v. het lichaamsgewicht !)
 • Meetbare of evalueerbare doelstellingen
 • Aanvaardbaar voor zorgverlener en patiënt (en gezin)
 • Realistisch passend bij de context van de patiënt (en gezin)
 • Telkens beperkt in de tijd (“3 maanden”)
 • Passend in een globale aanpak van leefstijlaanpassing